IDP Chính Thức Triển Khai Chương Trình IELTS Test Online

  • Reading
  • Jul 11, 2018

Kể từ ngày 17/07/2018, kỳ thi IELTS Test Online đã chính thức có mặt tại IDP Education Việt Nam. Vậy là giờ đây, các thí sinh đăng ký thi IELTS tại IDP sẽ có 2 lựa chọn là thi trên giấy hoặc trên máy tính...

Chiến Thuật 15 – 20 – 25 Giúp Đạt Điểm IELTS Reading 8.0

  • Reading
  • Jun 27, 2018

Bài thi IELTS Reading bao gồm ba đoạn văn mang tính học thuật cao được trích dẫn từ sách, báo hay tạp chí. Trong thời gian 60 phút, hoàn thành ba bài đọc này cùng 40 câu hỏi không phải chuyện đơn giản...

IELTS Reading – Bỏ Túi Phương Pháp Làm Bài Note Completion

  • Reading
  • Jun 11, 2018

Note Completion là dạng bài tập yêu cầu thí sinh đọc một bài văn sau đó chọn lọc và điền những thông tin còn thiếu vào bản tóm tắt của bài văn đó. Đây là một biến thể của dạng câu hỏi Gap Filling, ngoài ra nó...

IELTS Reading - Chiến thuật làm bài giúp “ăn điểm” dạng bài tập Matching Endings

  • Reading
  • Jun 08, 2018

Trái với Matching Headings yêu cầu thí sinh ghép tiêu đề với đoạn văn phù hợp, Matching Endings là dạng bài mà chúng ta sẽ được cho trước các câu chưa hoàn chỉnh và một danh sách các câu trả lời để kết thúc...

Sử dụng từ khóa để tìm đáp án đúng trong phần thi IELTS Reading

  • Reading
  • Jun 01, 2018

Khi làm bài thi IELTS Reading, chúng ta không nhất thiết phải đọc hiểu từng câu, từng từ trong cả bài mà chỉ cần hiểu câu hỏi và tìm đúng thông tin trong bài đọc để trả lời cho câu hỏi đó. Muốn vậy, việc...