IELTS Speaking Part 1: Topic Advertisements Và Cách Trả Lời

  • Speaking
  • Feb 06, 2018

Câu hỏi và cách trả lời gợi ý IELTS Speaking part 1 hôm nay sẽ là về chủ đề Advertisements. Nếu bạn không phải người trong ngành hoặc chưa tìm hiểu trước thì rất có thể chúng sẽ là câu hỏi làm khó bạn đấy, nên...

Idioms For IELTS: 22 Idioms Chủ Đề Emotion (Cảm Xúc)

  • Speaking
  • Jul 26, 2018

Idiom là những câu hoặc cụm từ được người dân bản xứ sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Idiom được cấu tạo bằng nhiều từ khác nhau để tạo thành một câu nhưng có nghĩa rất khác so với nghĩa đen của nó. Nắm vững được ý nghĩa và cách...