Synonym Dictionary: Synonym Of Increase – Different – Happy

  • Vocabulary
  • Apr 20, 2018

Synonym (Từ đồng nghĩa) vẫn thường được xem như một giải pháp hoàn hảo giúp nâng band điểm IELTS. Đối với IELTS Speaking và IELTS Writing, bạn càng sử dụng linh hoạt từ đồng nghĩa bạn càng dễ đạt được điểm cao. Vì vậy, trong series Synonym Dictionary, ALT IELTS GIA SƯ đã...

5 Bí Quyết Vàng Trong IELTS Grammar Mà Bạn Cần Nhớ

  • Vocabulary
  • Mar 05, 2018

Đa số các bạn đều cảm thấy học ngữ pháp trong tiếng Anh khô khan và chỉ toàn là công thức rất khó nhớ. Tuy nhiên, đây là nền tảng căn bản để bạn học 3 kỹ năng còn lại tốt hơn, cho nên dù khó thế nào thì vẫn phải...

Idioms For IELTS: 22 Idioms Chủ Đề Emotion (Cảm Xúc)

  • Vocabulary
  • Jul 26, 2018

Idiom là những câu hoặc cụm từ được người dân bản xứ sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Idiom được cấu tạo bằng nhiều từ khác nhau để tạo thành một câu nhưng có nghĩa rất khác so với nghĩa đen của nó. Nắm vững được ý nghĩa và cách...

Figurative Language - Có Thể Bạn Quên Nhưng Chúng Sẽ Hữu Dụng

  • Vocabulary
  • Jan 09, 2017

Figurative Language có thể bạn quên nhưng chúng sẽ hữu dụng cho cho quá trình luyện thi IELTS và làm bài hay trong cả giao tiếp...