Idioms For IELTS: 22 Idioms Chủ Đề Emotion (Cảm Xúc)

  • Vocabulary
  • Jul 26, 2018

Idiom là những câu hoặc cụm từ được người dân bản xứ sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày. Idiom được cấu tạo bằng nhiều từ khác nhau để tạo thành một câu nhưng có nghĩa rất khác so với nghĩa đen của nó. Nắm vững được ý nghĩa và cách...

IELTS Speaking : 30 Cụm Phrasal Verbs Thông Dụng Và Ví Dụ

  • Vocabulary
  • Jul 25, 2018

Phrasal verbs (cụm động từ)  là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ này có thể là một giới từ (preposition) hoặc là một trạng từ (adverb), hay là cả hai. Nghĩa của phrasal verbs rất khó để đoán nếu chỉ dựa vào nghĩa của từng từ cấu thành...

Idioms for IELTS: Giải Pháp Giúp Tăng Band Điểm Hiệu Quả

  • Vocabulary
  • Jul 18, 2018

Dù là ở bài thi Speaking hay Writing, việc sử dụng idioms for IELTS hợp lý đều giúp nâng điểm số của bạn. Nắm được ý nghĩa của những câu này còn giúp bạn làm tốt hơn ở bài Listening và Reading.

Tuy...

Synonym Dictionary: 50 Synonyms Nhóm Tính Từ Thường Gặp

  • Vocabulary
  • Jul 16, 2018

Từ đồng nghĩa (synonyms) là những từ có nghĩa giống hay tương đương nhau nên việc dùng chúng trong cùng một ngữ cảnh (context) thường không làm thay đổi nội dung của câu, nếu có thì cũng rất ít. Vì vậy người ta thường dùng các từ...

Từ vựng IELTS – Những Từ Vựng Chủ Đề Âm Nhạc (Music)

  • Vocabulary
  • Jul 10, 2018

Âm nhạc luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Âm nhạc có thể xoa dịu đi những muộn phiền, làm tâm hồn tươi mới cũng như gắn kết mọi người lại với nhau. Nhất là khi âm nhạc có tác dụng vô cùng đặc biệt trong việc giúp...