Làm Sao Nâng Cao Band Điểm Grammatical Range And Accuracy Trong Bài Thi IELTS Writing

  • Writing
  • Jun 22, 2018

Như các bạn đã biết, điểm của bài thi IELTS Writing sẽ được tính dựa trên trung bình cộng của bốn yếu tố là Task Achievement/Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy. Như vậy có nghĩa là nếu một trong các...

Triển Khai Ý Tưởng Thế Nào Để Đạt Điểm Cao Trong Phần Thi IELTS Writing

  • Writing
  • Jun 13, 2018

IELTS Writing luôn là một trong những phần thi khó nhất và đòi hỏi nhiều kỹ năng của thí sinh. Bên cạnh việc sử dụng từ vựng phù hợp, đúng ngữ pháp, hành văn trôi chảy và hấp dẫn, thì một yếu tố quan tọng để thí...

Có nên sử dụng đại từ nhân xưng trong IELTS Writing Essay hay không?

  • Writing
  • Jun 04, 2018

Một câu hỏi mà ALT IELTS Gia sư nhận thấy rất nhiều bạn vẫn còn băn khoăn khi làm bài thi IELTS Writing đó chính là “Có nên dùng đại từ nhân xưng trong bài IELTS Writing Task 2 không?

...

Hướng Dẫn Phương Pháp Làm Bài IELTS Writing Task 1 Process

  • Writing
  • May 24, 2018

Process là dạng bài yêu cầu mô tả một dây chuyền sản xuất hay quá trình phát triển của một vật nào đó, đây thường được xem là dạng bài khó nhất trong IELTS Writing Task 1.

 

...

IELTS Writing General Training Task 1 Cần Nhớ Những Điều Gì?

  • Writing
  • May 22, 2018

Hầu hết những bạn đã và đang tìm hiểu về IELTS Writing đều biết điểm khác nhau cơ bản giữa hình thức Academic (Học thuật) và General (Tổng quát) nằm ở phần task 1. Thay vì phân tích các loại biểu đồ như Pie Chart,...