Building Vocabulary for College (8th edition)

Publisher: Wadsworth Publishing

Download

Book Description

Building Vocabulary for College (8th edition) là 1 trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Wadsworth Publishing dành cho dân học IELTS.Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn tăng vốn từ vựng một cách có hệ thống, thiết thực và thú vị. Phần thứ nhất sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tiền tố, hậu tố và gốc từ phổ biến. Phần thứ hai giúp bạn nắm vững các thuật ngữ học thuật liên quan đến nhiều lĩnh vực bạn có thể sẽ học tại đại học. Ngoài ra, cả phần thứ nhất và thứ hai đều giúp bạn tìm hiểu sự khác biệt giữa những từ dễ bị nhầm lẫn với nhau (chẳng hạn như affect và effect), và làm quen với một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng.