Premium

How to write at a band 9 level – IELTS Writing Task 1

Publisher: IELTS Ryan Higgins

Download
0 0 Writing

Book Description

How to write at a band 9 level – IELTS Writing Task 1 là 1 trong những tựa sách hàng đầu từ NXB IELTS Ryan Higgins dành cho dân học IELTS, đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Vì mục tiêu của sách là giúp các bạn đạt 9.0 IELTS Writing Task 1 nên sách sẽ có cấu trúc khác những cuốn dạy Writing căn bản thường thấy. Sách không phân loại từng dạng hay từng kiểu biểu đồ trong Task 1 để hướng dẫn bạn từng bước làm bài hay cấu trúc từng dạng, mà sách sẽ chỉ dẫn những kỹ năng bạn cần bồi dưỡng thêm để thoả mãn các yếu tố giúp đạt band 9.0 Writing. Quyển sách sẽ hướng dẫn bạn:

  • Cách phân tích các dạng câu hỏi Task 1
  • Cách triển khai ý tưởng từ tổng quát đến chi tiết trong thời gian ngắn
  • Cấu trúc Task 1 đúng và đủ
  • Từ vựng đa dạng cho các loại miêu tả dữ liệu
  • Xây dựng đoạn hợp lí
  • Sự quan trọng của tính mạch lạc liên kết
  • Cách viết sử dụng 2 nguồn dữ liệu
  • Cách mô tả biều đồ
  • Xem lại một vài câu hỏi lưu ý

Vì vậy quyển sách này sẽ phù hợp hơn với những bạn đã có nền tảng 6.5+ (nắm vững cấu trúc và có một vốn từ vựng cũng như văn phạm nhất định) và muốn nâng cao band điểm của mình.

More Books from IELTS Ryan Higgins (1)

Premium
Download