IELTS Premier with 8 Practice Tests

Publisher: Kaplan Publishing

Download

Book Description

Kaplan's IELTS Premier with 8 Practice Tests cung cấp cái nhìn toàn cảnh, các chiến lược làm bài và các bài test cho cả 4 kỹ năng của hai kỳ thi IELTS Academic và IELTS General Training. Quyển sách bao gồm các bài nghe audio giúp bạn luyện tập kỹ năng Speaking và Listening, cũng như báo cáo điểm số để giúp bạn tập trung vào việc học cũng như chinh phục kỳ thi IELTS.

Quyển sách bao gồm:

  • 8 bài test (6 Academic và 2 General Training) để chuẩn bị cho cả hai phiên bản của kỳ thi.
  • Các câu hỏi luyện tập với đáp án chi tiết có kèm giải thích.
  • CD với các file nghe để thực hành và ôn luyện 2 kỹ năng Speaking, Listening.