IELTS Simulation Tests

Publisher: New Oriental

Download

Book Description

IELTS Simulation Tests là cuốn sách tạo cơ hội tuyệt vời cho người học tìm hiểu thêm về các bài thi IELTS và thực hành kỹ năng tiếng Anh của họ, giúp họ chuẩn bị hoàn hảo cho kỳ thi IELTS.

Sách bao gồm: 10 bài kiểm tra thực hành IELTS Academic

2 bài kiểm tra thực hành IELTS General

Tapescripts và đáp án