IELTS Test Practice Book – 6 Complete Tests for the Academic Module

Publisher: Mk Book Publishing

Download

Book Description

IELTS Test Practice Book – 6 Complete Tests for the Academic Module của NXB Mk Book là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

IELTS Test Practice Book – 6 Complete Tests for the Academic Module mang tính thực tế và chiến lược, giúp bạn đạt được điểm số cao nhất trong bài thi IELTS. Cuốn sách nào gồm có 6 bài kiểm tra IELTS hoàn chỉnh, những đánh giá về một số chiến lược sử dụng trong IELTS Reading, câu trả lời mẫu cho tất cả các bài viết, …