Premium

Oxford Collocations Dictionary

Publisher: Oxford

Download

Book Description

Từ điển giúp học sinh viết và nói tiếng Anh theo âm tự nhiên, hiện đã có phiên bản mới với CD-ROM. Từ điển này hiển thị cho bạn các tổ hợp từ phổ biến (cụm từ) cần thiết cho tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ có âm tự nhiên. Được sửa đổi và mở rộng hoàn toàn, phiên bản mới có hơn 250.000 cụm từ và hơn 75.000 ví dụ.

More Books from Oxford (5)

Download
Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download