Using Collocations For Natural English

Publisher: Delta Natural English

Download
0 0

Book Description

Using Collocations For Natural English là một trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu đến từ NXB Delta Natural English dành cho dân học IELTS và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Using Collocations For Natural English giúp người học cải thiện cách sử dụng những từ mà họ đã biết. Bao gồm 24 bài học và 6 phần đánh giá, collocations được trình bày trong các bài tập đơn giản giúp người học hiểu và sử dụng các collocations một cách tự tin trong các ngữ cảnh khác nhau. Using Collocations For Natural English đặt trọng tâm vào việc học cách sử dụng collocations một cách thích hợp. Collocations luôn được trình bày trong các ngữ cảnh điển hình và cung cấp đầy đủ thông tin về chúng. Ví dụ về tiếng Anh giao tiếp kèm theo các văn bản được ghi trên đĩa Audio CD, cho phép người học hiểu biết và nắm bắt được sự quan trọng của nhấn âm và ngữ điệu.