Collins Practice Tests For IELTS 2

Publisher: HarperCollins Publishers

Download
0 5089 takers

Book Description

Sau khi đọc cuốn sách này, người học sẽ cảm thấy hoàn toàn tự tin trước phần thi IELTS General và cải thiện điểm số thông qua những bài thực hành thực tế. Cuốn sách bao gồm các bài kiểm tra IELTS General hoàn chỉnh; hướng dẫn rõ ràng về cách thi IELTS; thông tin hữu ích về những lỗi thường gặp và cách tránh chúng; bản ghi âm của phần Speaking và Listening; đáp án và bài mẫu cho phần Speaking và Writing. Practice Tests For IELTS 2 bao gồm một quyển từ điển nhỏ với những định nghĩa dựa trên nội dung của COBUILD.