Cambridge 15

Publisher: Cambridge University Press

Download
0 90237 takers

Book Description

Cambridge IELTS 15 bao gồm 4 bài thi IELTS chính thức đến từ Cambridge ESOL (Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge), nhằm cung cấp trải nghiệm luyện tập hoàn hảo vì chúng hoàn toàn bám sát như bài thi IELTS thật. Cuốn sách này là lựa chọn hoàn hảo để làm quen với IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài thi trên máy tính / trên giấy bằng các tài liệu đính kèm đã được kiểm chứng. Quyển sách này có 4 bài kiểm tra thuộc chương trình Academic, cộng với một số bài Reading và Writing cho chương trình General Training. Phần giới thiệu về các mô-đun khác nhau này được bao gồm trong mỗi cuốn sách, cùng với giải thích về hệ thống tính điểm được Cambridge Assessment English sử dụng. Sách đi kèm với câu trả lời và giải thích bổ sung, audio/tapescript cho bài kiểm tra Nghe, câu trả lời Viết mẫu và phần trả lời mẫu cho bài kiểm tra Nói.