Cambridge The Official Guide to IELTS

Publisher: Cambridge University Press

Download
0 40038 takers

Book Description

Đây là một quyển sách luyện tập 4 kỹ năng toàn diện, có độ tin cậy cao do được chính nhà xuất bản Cambridge biên soạn. Quyển sách này dành cho những bạn có trình độ tiếng Anh khá đang hướng đến target 6.0+ và có mong muốn làm quen, luyện tập với các dạng bài thi IELTS vì có 10 bài luyện tập ở phía sau sách giúp các bạn có thể thực hành những kiến thức mà mình đã học được.

Trong quyển sách, tất cả các khía cạnh của bài thi IELTS đều được đề cập một cách khá thân thiện và dễ hiểu. Có các tips trên mỗi trang và các bài kiểm tra thực hành đi kèm giúp người học có thể củng cố các kiến thức đã học.