Succeed in IELTS 9 practice tests

Publisher: GLOBAL ELT

Download
0 4235 takers

Book Description

Succeed in IELTS 9 Practice Tests giúp bạn tự làm quen với cấu trúc bài thi. Cuốn sách này cung cấp cho người học IELTS Academic Exam Guide đầy đủ phân tích tất cả bốn kỹ năng của bài thi, cùng với các giải thích về đáp án.

Ngoài ra còn có những bài Writing mẫu phân tích cấu trúc của một bài luận văn và dàn ý cơ bản để người học viết theo .

Với bài thi IELTS Academic, người học cần biết một số mẹo hữu ích cho mỗi kỹ năng để hoàn thành bài thi nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

The Self-Study Guide (Hướng dẫn tự học) bao gồm:

Audio scripts và đáp án

Phần Writing Supplement bao gồm các bài viết mẫu và đán án ở nhiều cấp độ khác nhau, kèm theo là khung điểm chi tiết.

Giải thích đáp án cho phần Listening (các câu trả lời được gạch dưới trong audio scripts) và các bài Reading.