Premium

TOEIC Economy RC 1000 - vol 4

Publisher: MOZILGE TOEIC Publishing

Download

Book Description

Đối tượng nhắm tới là các học viên trình độ từ 650+ đến 700+. Với quyển RC,, học viên sẽ được thử sức với rất nhiều dạng câu hỏi bao quát khác nhau. Toàn bộ phần Reading test sẽ kéo dài 75 phút, gồm 3 phần với hướng dẫn chi tiết.

Đáp án bài tập cuối mỗi cuốn sách giúp học viên có thể tự đánh giá được trình độ của bản thân hiện tại để có thể đưa ra kế hoạch ôn luyện tốt hơn.

More Books from MOZILGE TOEIC Publishing (9)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download