Barron's IELTS Practice Exams

Publisher: Barron's Educational Series

Download

Book Description

Quyển sách này bao gồm:

  • 6 bài thi IELTS Academic với đầy đủ kèm câu trả lời và giải thích.
  • 6 bài thi IELTS General Training với đầy đủ kèm câu trả lời và giải thích.
  • File nghe gợi ý cho tất cả các câu hỏi trong 2 kỹ năng Listening và Writing.
  • Câu trả lời mẫu cho 2 kỹ năng Writing và Speaking.

Sinh viên các nước học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 có thể gia tăng khả năng lưu loát ngoại ngữ của mình bằng cách sử dụng quyển sách và đĩa CD đi kèm, hoặc kết hợp học cùng "Barron's IELTS", "Essential Words for the IELTS" và "IELTS Strategies and Tips", tất cả các quyển sách trên đều có bài tập thực hành và phần review cho các phần thi IELTS.

More Books from Barron's Educational Series (1)

Premium
Download