Premium

Essential Words for the IELTS: With Downloadable Audio (3rd Edition)

Publisher: Barron's Educational Series

Download

Book Description

Essential Words for the IELTS: With Downloadable Audio (3rd Edition) là 1 trong hơn 200 đầu sách quý đến từ NXB Barron's, đặc biệt chỉ có tại thư viện sách ALT.

Đây là một trong những quyển sách từ vựng rất hay mà người học IELTS được khuyên dùng nhiều nhất. Sách cung cấp khoảng 600 từ vựng thiết yếu theo 10 chủ đề thường gặp nhất trong kì thi IELTS qua các năm đã được các chuyên gia của Barron nghiên cứu và đúc kết. Điểm nổi bật của quyển sách này so với một số sách từ vựng khác chính là với cùng 1 lượng từ vựng, sách thiết kế rất nhiều bài nghe, đọc và cả viết để người học có thể ứng dụng được từ vựng chứ không chỉ học chay. Từ vựng còn được cung cấp theo gia đình từ và cả những từ đồng nghĩa, rất hữu ích giúp người học mở mang vốn từ của bản thân.

More Books from Barron's Educational Series (1)

Download