Great Writing 1 Great Sentences for Great Paragraphs

Publisher: National Geographic Learning

Download
0 0 Writing

Book Description

Đây là 1 bộ sách viết tự học cực tốt. Đầu mỗi bài có phần grammar for writing sử dụng trong bài, phần Writer' Note, practice sau mỗi hướng dẫn. Có phần Example paragraph giải thích từ trong bài đọc hiểu để học từ vựng 1 cách tốt nhất. Nói chung là hay không tả hết được.
Các chủ đề và các bức tranh ở mỗi bài vô cùng đa dạng để người học viết thỏa sức phát triển trí não của mình để viết một cách tốt nhất.
Những quyển đầu tiên tuy đơn giản nhưng nó bắt đầu những kiến thức cơ bản để những quyển sau học cách viết câu, viết bài sao cho viết chuẩn nhất.
Bắt đầu từ quyển Foundations cho level A1, quyển 1 là A2, quyển 2 là B1, quyển 3 là B2, quyển 4 là C1 và quyển 5 là trên C1. Quyển 5 chứa kiến thức luyện viết ở bậc cao nhất. Nó có phần đưa ra các topic để viết luận, giải thích rõ ràng cách xây dựng từ vựng tốt nhất và đưa ra các câu chủ để cho bài luận đó và cuối cùng là từ nối câu để bài luận được chau chuốt và hay nhất.
Có thể nói Great Writing là giải pháp viết hoàn hảo cho tất cả người học từ đầu đến nâng cao.

More Books from National Geographic Learning (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download