The Complete Guide To IELTS: Student's Book

Publisher: National Geographic Learning

Download

Book Description

The Complete Guide To IELTS: Student's Book là 1 trong hơn 200 đầu sách quý trong từ NXB National Geographic Learning được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS.

Cuốn sách này hướng dẫn đầy đủ về giải mã bài thi IELTS và trình bày có hệ thống qua từng bài viết. Sách có thể được sử dụng trong lớp học hoặc phục vụ cho việc tự học. The Complete Guide To IELTS: Student’s Book bao gồm:

  • Mỗi bài học với những phân tích công việc, câu hỏi mẫu, mẹo, chiến thuật và bài tập xây dựng kỹ năng.
  • Các bài học từ vựng riêng biệt giúp giải quyết những vấn đề phổ biến thường gặp trong bài Reading và Listening.
  • Gồm những bài video National Geographic làm tăng sự quen thuộc của sinh viên với các bài Listening.
  • Một Language Resource Bank cung cấp bài tập tham khảo và thực hành toàn diện bao gồm tất cả ngữ pháp cần thiết cho bài kiểm tra.

 

More Books from National Geographic Learning (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download