IELTS Vocabulary Booster: Learn 500+ words for IELTS essay

Publisher: Amazon Digital Services LLC

Download

Book Description

IELTS Vocabulary Booster: Learn 500+ words for IELTS essay của NXB Amazon Digital Services LLC là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

IELTS Vocabulary Booster: Learn 500+ words for IELTS essay tập trung chủ yếu vào từ vựng để viết bài luận và rất hữu ích cho các phần thi IELTS Speaking, Reading và Listening. Với cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu hơn 500 từ mới trên 9 chủ đề cơ bản trong IELTS Writing Task II: giáo dục, sức khỏe, môi trường, tội phạm và hình phạt, thực phẩm, nghệ thuật, toàn cầu hóa, công nghệ và vũ trụ. IELTS Vocabulary Booster: Learn 500+ words for IELTS essay rất cụ thể và chính xác, đồng thời cung cấp giải thích dễ hiểu nhất về những từ vựng mới. Sách có cấu trúc đơn giản, đưa ra những từ vựng theo ngữ cảnh cụ thể kèm theo các ví dụ và hình ảnh minh họa.

 

More Books from Amazon Digital Services LLC (1)

Download