Phrasal Verb Fun: Learn phrasal verbs easily naturally and faster than ever before (2rd Edition)

Publisher: Amazon Digital Services LLC

Download

Book Description

Phrasal Verb Fun: Learn phrasal verbs easily, naturally and faster than ever before (2rd Edition) là 1 trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Amazon Digital Services LLC dành cho dân học IELTS.Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Phrasal Verb Fun: Learn phrasal verbs easily, naturally and faster than ever before (2rd Edition) không có danh sách từ nào ở đây và người học không phải học thuộc lòng bất cứ điều gì. Thay vào đó, sách có hơn 750 câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện là một động từ. Và tất cả những gì bạn phải làm là đọc những câu chuyện này theo bất kỳ thứ tự nào bạn thích - trong khoảng mười phút mỗi ngày.

 

More Books from Amazon Digital Services LLC (1)

Download