Intensive IELTS Speaking

Publisher: New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute

Download
0 0 Speaking

Book Description

Intensive IELTS Speaking của NXB New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT. 

Sách bao gồm:

  • Chương 1: Tổng quan về IELTS & Tiêu chí chấm điểm
  • Chương 2: Những thiếu sót và chuẩn bị cho phần thi Speaking
  • Chương 3: Những câu hỏi tiêu biểu trong Part 1, 2 và 3 & gợi ý trả lời
  • Chương 4: Từ vựng và biểu đạt hữu ích cho bài thi IELTS
  • Phụ lục 1: 6 bài kiểm tra Speaking mẫu
  • Phụ lục 2: Một bài kiểm tra Speaking

 

More Books from New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute (3)

Download
Download
Download