Lessons for IELTS: Advanced Writing

Publisher: New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute

Download
0 0 Writing

Book Description

Lessons for IELTS: Advanced Writing của NXB New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Là một người học có trình độ cao và muốn hoàn thiện hơn khả năng viết tiếng Anh học thuật sao cho thật mạch lạc, chính xác thì bạn đã có một lựa chọn tuyệt vời bằng cách đồng hành với Lessons for IELTS: Advanced Writing. Một thách thức lớn của bài thi IELTS Writing đó là có thể trả lời câu hỏi Task 1 và Task 2 một cách kỹ lưỡng và thể hiện được khả năng sử dụng các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp với độ chính xác cao trong khung thời gian nghiêm ngặt. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

 

More Books from New Oriental Education &Technology Group IELTS Research Institute (3)

Download
Download
Download