Premium

Listening for IELTS 2020

Publisher: Collins - English for Exam

Download
0 0 Listening

Book Description

Listening for IELTS là cuốn sách nằm trong bộ Collins - English for exams. Dù có đến 12 unit trong cuốn này nhưng sách được biên soạn rất ngắn gọn và súc tích. Điều này giúp bạn có cảm giác thoải mái khi học do các Unit kết thúc nhanh chứ không dài lê thê, tù túng. Đan xen vào giữa bài học là các mẹo, tips, hướng dẫn làm bài giúp cho việc chinh phục IELTS Listening của bạn hiệu quả hơn.

Có lẽ, người học sẽ cảm thấy một chút khó khăn khi các chủ đề không còn là những chủ đề đơn giản mà bạn hay gặp trong các cuốn sách band thấp nữa. Chủ đề đã được mở rộng ra và khó hơn như Climate (khí hậu), Migration (di cư) hay Alternative energy (năng lượng thay thế). Nhưng nhờ các chủ đề này, các ý tưởng và từ vựng của bạn cũng sẽ dồi dào hơn và đạt level cao hơn.

More Books from Collins - English for Exam (4)

Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download