Premium

Reading for IELTS 2020

Publisher: Collins - English for Exam

Download
0 0 Reading

Book Description

Reading for IELTS là cuốn sách nằm trong bộ Collins - English for exams. Sách gồm 12 unit tương ứng với các chủ đề quen thuộc trong IELTS. Từ unit 1 đến 11, người học tập trung vào các dạng câu hỏi quen thuộc trong IELTS. Từ đó giúp xây dựng ngân hàng từ vựng, ý tưởng đa dạng để chinh phục IELTS. Unit 12 là một bài test theo format bài thi IELTS Reading giúp bạn có thể tổng kết lại kiến thức đã học và thực hành với bài thi thật sự. 

Trong mỗi unit, người học được tiếp cận với 3 phần nhỏ cụ thể:

Phần 1: Phần này sẽ có một loạt bài tập để bạn hiểu và sử dụng từ vựng thuần thục hơn. Ví dụ như, bạn sẽ được học từ mới thông qua nghĩa của thành phần từ hoặc bằng cách kiểm tra dạng từ. Từ vựng được trình bày theo từ điển Collins Cobuild vô cùng dễ học.

Phần 2: Giúp bạn làm quen các bài task trong bài thi IELTS Reading.

Phần 3: Phần luyện tập giúp các bạn có thể làm quen với các dạng bài quen thuộc trong IELTS Reading.

More Books from Collins - English for Exam (4)

Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download