Premium

Mission IELTS 1 Academic Book

Publisher: Express Publishing

Download

Book Description

Bộ sách này phù hợp với những bạn đã học IELTS trình độ khoảng 4.5 IELTS trở lên, cần sử dụng tài liệu để học tổng hợp lại kiến thức hiệu quả nhất

Nội dung cuốn sách bao gồm 16 Unit lớn chia đều cho 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking, Writing tương ứng với từng bài học và từng Topic thường có trong đề thi IELTS.

More Books from Express Publishing (1)

Download