The Vocabulary Files CEFR C2 Proficiency Student’s Book – Advanced C2

Publisher: GLOBAL ELT

Download

Book Description

Sách gồm 12 unit, với nhiều chủ đề đa dạng: The Business World, Crime and Punishment... Mỗi unit sẽ là một chủ đề từ vựng thông dụng, độ khó sẽ được tăng lên qua bài học và các bài tập. Hệ thống từ vựng được cung cấp qua bài tập điền từ vào chỗ trống, hoàn thành câu nhằm giúp học viên hiểu rõ về ngữ cảnh sử dụng từ ngữ trong những tình huống giao tiếp cụ thể. Ở phần sau của cuốn sách sẽ đề cập đến level C1-C2. Trong phần này tác giả chủ yếu sẽ đi sâu hơn vào những từ ngữ mang tính học thuật. Bạn nên học những list từ vựng này để có thể đạt điểm cao hơn trong các kì thi IELTS, Cambridge CPE hoặc TOEIC.

More Books from GLOBAL ELT (2)

Download
Download