The Vocabulary Files English Usage Student’s Book – Advanced C1

Publisher: GLOBAL ELT

Download

Book Description

The Vocabulary Files English Usage Student’s Book – Advanced C1 là tài liệu giúp trau dồi từ vựng IELTS band 6 – 7 – 8 (C1). Quyển sách bao gồm những từ vựng hữu ích mà các bạn sẽ cần để lấy điểm số cao cho phần Listening, Speaking, Writing và Reading của kỳ thi. 15 Unit trong The Vocabulary Files C1 tập trung vào các từ vựng chuyên sâu theo chủ đề, những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS như economy, education, health,… Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số bài tập và từ vựng có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của tiếng Anh.

More Books from GLOBAL ELT (2)

Download
Download