McGraw Hill Education 6 IELTS Practice Tests

McGraw-Hill Education 2015

Book Description

McGraw-Hill Education 6 IELTS Practice Tests là phương pháp lý tưởng để nâng cao kỹ năng và có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra tiếng Anh cao cấp này. Giáo trình được biên soạn bởi những giáo viên IELTS kỳ cựu, nó đem lại cho học viên những bài luyện tập cần thiết giúp chinh phục đỉnh cao IELTS. Quyển sách cung cấp các bài thực hành chuyên sâu với những bài test có format, chủ đề và độ khó hoàn toàn giống như trong kỳ thi IELTS thực sự.

More Books from McGraw-Hill Education (5)

Practice Makes Perfect English Grammar for ESL Learners (3rd Edition)

Practice Makes Perfect English Sentence Builder (2nd Edition)

The Big Book of English verbs

Correct Your English Errors ( 2nd Edition)

McGraw Hill IELTS – 5 Practice Test