The Big Book of English verbs

McGraw-Hill Education 2009

Book Description

The Big Book of English verbs là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB McGraw Hill dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Hướng dẫn toàn diện này là tài liệu đắc lực giúp bạn học các động từ tiếng Anh. Sách bao gồm 555 động từ thường xuyên xuất hiện nhất - không giống như cuốn Barron’s 501, loại trừ các động từ thông thường như “answer” và “wash” - với cách chia động từ và câu mẫu. The Big Book of English verbs bao gồm danh sách tất cả các loại bổ sung được sử dụng bởi mỗi động từ, cũng như các phrasal verbs thông dụng thường gặp trong một câu.

 

 

More Books from McGraw-Hill Education (5)

Practice Makes Perfect English Grammar for ESL Learners (3rd Edition)

Practice Makes Perfect English Sentence Builder (2nd Edition)

Correct Your English Errors ( 2nd Edition)

McGraw Hill Education 6 IELTS Practice Tests

McGraw Hill IELTS – 5 Practice Test