McGraw Hill IELTS – 5 Practice Test

Publisher: McGraw-Hill Education

Download

Book Description

Cuốn sách bao gồm 4 bài kiểm tra IELTS Academic và 1 bài kiểm tra IELTS General Training

• Hướng dẫn từng bước bởi một giám khảo IELTS có kinh nghiệm

• Các bài tập để cải thiện kỹ năng Listening, Speaking, Reading và Writing của bạn

• Chính tả và từ vựng tiếng Anh bạn cần biết

More Books from McGraw-Hill Education (5)

Download
Download
Download
Download
Download