Premium

Writing for IELTS 2020

Publisher: Collins - English for Exam

Download
0 0 Writing

Book Description

Writing for IELTS là cuốn sách nằm trong bộ Collins - English for exams, một "siêu phẩm" của nhà xuất bản Collins. Gồm 12 unit, mỗi bài tập trung vào một loại chart / diagram khác nhau và một kỹ năng để đối phó với bài essay khác nhau.

Trong phần 1 của mỗi unit, 1-3 bài tập thường định hướng bạn đến với việc hiểu các diagram hoặc chart, từ đó giúp bạn mạnh dạn và chủ động hơn trong phân tích các thể loại chart và diagram. Những bài tập còn lại thường là cách thức sử dụng từ trong task 2.

Trong phần 2, sách sẽ cung cấp những bài văn mẫu và phân tích ra các thành phần trong bài essay đó. Bạn có thể tham khảo xem một bài văn mẫu mực cần đi từ những bước nào đến bước nào và cần có những yếu tố nào để hoàn thiện bài viết. 

Đối với phần 3, chính là phần bạn luyện tập, bạn sẽ được cung cấp chủ đề cho cả hai task để viết 2 bài essays hoàn chỉnh về chủ đề của bài học đó.

More Books from Collins - English for Exam (4)

Download
Premium
Download
Premium
Download
Premium
Download