My Grammar Lab – Intermediate Level (Longman Learners Grammar)

Publisher: Pearson Longman

Download
0 0 Grammar

Book Description

My Grammar Lab có thể được xem là bộ sách ngữ pháp tốt nhất, đầy đủ nhất và hiện đại nhất do nhà xuất bản Pearson phát hành, bộ sách bao gồm 3 quyển với 3 level khác nhau (Elementary, Intermediate và Advanced) với các điểm khác biệt như:

  • Các nội dung kiến thức ngữ pháp được tổng hợp và chia theo chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề sẽ bao gồm nhiều bài học trong đó chứa phần lý thuyết ngắn gọn, dễ hiểu và phần bài tập thực hành.
  • Trong phần lý thuyết của mỗi bài học, tác giả sẽ chỉ rõ những LỖI SAI NGỮ PHÁP thường gặp để người học tránh mắc phải.
  • Một điểm vô cùng đặc biệt của bộ sách này là tác giả dành ra 2 chương ở cuối mỗi quyển sách để giúp người học phân biệt và thực hành sử dụng ngôn ngữ trang trọng (formal) và ngôn ngữ không trang trọng (informal), ngôn ngữ nói (spoken language) và ngôn ngữ viết (written language).
  • Không chỉ học ngữ pháp, người học còn có thể tích lũy thêm từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu để làm phong phú thêm vốn từ của bản thân.

More Books from Pearson Longman (7)

Download
Premium
Download
Download
Premium
Download
Download
Download
Download