Premium

Understanding and Using English Grammar (5th Edition)

Publisher: Pearson Longman

Download
0 0 Grammar

Book Description

Trong gần 40 năm, Understanding and Using English Grammar luôn được xem là nguồn tài liệu ngữ pháp tham khảo hữu ích cho học sinh và giáo viên. Đây là cuốn sách chứa đựng một kho tàng ngữ pháp và bài tập phong phú, đa dạng; từ các dạng ngữ pháp trong giao tiếp hằng ngày đến nội dung ngữ pháp học thuật nâng cao. Sau mỗi bài giới thiệu ngữ pháp là phần bài tập có đáp án, các bạn có thể tra cứu kết quả để theo dõi quá trình học tập của mình một cách hiệu quả. Đặc biệt, ở các phần Speaking và Writing, cuốn sách này sẽ đưa ra các bài luận mẫu để các bạn có nguồn tham khảo uy tín trong quá trình ôn luyện IELTS của mình.

More Books from Pearson Longman (7)

Download
Download
Premium
Download
Download
Download
Download
Download