Destination B1 Pre Intermediate Student Book + key

Macmillan Education 2008

Book Description

Destination B1 Pre Intermediate Student Book + key là 1 trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Mac Millan dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Đây là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (động từ, danh từ, tính  từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Tựa sách này thích hợp dùng để ôn tập từ vựng và ngữ pháp dành cho người học ở trình độ B1 (Intermediate), bao gồm 28 bài học ngữ pháp và 14 bài học từ vựng cung cấp những kiến thức cơ bản về loại từ như động từ, danh từ, tính từ và các cấu trúc câu quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ…) bao hàm trong các loại bài tập đa dạng khác nhau.

More Books from Macmillan Education (10)

Improve Your Skills: Reading for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Destination B2 Intermediate Student Book + key

Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key

Improve Your Skills: Reading for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Ready for IELTS Student’s Book Pack with Answer (2nd Edition)

IELTS Testbuilder 2