Destination B2 Intermediate Student Book + key

Macmillan Education 2008

Book Description

Destination B2 Intermediate Student Book + key là tựa sách giá trị "vàng" từ nhà NXB Mac Millan được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên thư viện sách ALT.

Quyển sách này tập trung vào những kiến thức ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh thường xuyên sử dụng trong bài thi B2, thích hợp dành cho người học ở trình độ Intermediate, Upper Intermediate hoặc Advanced. Destination B2 Intermediate Student Book + key sẽ đưa ra những bài học, bài test thử để các bạn luyện thi hiệu quả nhất. Toàn bộ 28 bài học của sách sẽ được chia ra lần lượt 2 phần ngữ pháp và từ vựng đan xen nhau, sau mỗi 2 bài học là phần preview để các bạn ôn tập lại kiến thức vừa học. Điều này giúp các bạn nắm vững kiến thức và nhớ lâu hơn.

 

More Books from Macmillan Education (10)

Improve Your Skills: Reading for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Destination B1 Pre Intermediate Student Book + key

Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key

Improve Your Skills: Reading for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Ready for IELTS Student’s Book Pack with Answer (2nd Edition)

IELTS Testbuilder 2