Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Macmillan Education 2014

Book Description

Improve your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student's Book giúp học viên chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cũng như kiến thức cho phần Listening & Speaking trước kỳ thi IELTS Academic. Cuốn sách có đầy đủ các bài tập và ví dụ để giúp phát triển các kỹ năng đọc trọng điểm, cùng với đó là những mẹo nhỏ sẽ hỗ trợ bạn cách để vượt qua các bài tập trong phần Writing.

More Books from Macmillan Education (10)

Improve Your Skills: Reading for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 4.5 – 6.0 Student’s Book with Key

Destination B1 Pre Intermediate Student Book + key

Destination B2 Intermediate Student Book + key

Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key

Improve Your Skills: Reading for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Improve Your Skills: Writing for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Ready for IELTS Student’s Book Pack with Answer (2nd Edition)

IELTS Testbuilder 2