Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Publisher: Macmillan Education

Download

Book Description

Improve your Skills: Listening & Speaking for IELTS 6.0 – 7.5 Student's Book giúp học viên chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cũng như kiến thức cho phần Listening & Speaking trước kỳ thi IELTS Academic. Cuốn sách có đầy đủ các bài tập và ví dụ để giúp phát triển các kỹ năng đọc trọng điểm, cùng với đó là những mẹo nhỏ sẽ hỗ trợ bạn cách để vượt qua các bài tập trong phần Writing.

More Books from Macmillan Education (10)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download