Improve Your Skills: Reading for IELTS 6.0 – 7.5 Student’s Book with Key

Publisher: Macmillan Education

Download
0 0 Reading

Book Description

Improve your Skills: Reading for IELTS 6.0 – 7.5 Student's Book là một trong bộ ba sách luyện Listening, Reading, Speaking và Writing IELTS nhằm mục đích giúp luyện thi IELTS đạt điểm từ 6.0 đến 7.5. Sách được chia làm 10 unit với 10 chủ đề thường gặp trong các bài thi IELTS. Mỗi bài học sẽ giúp người học rèn luyện các kỹ năng đọc, cung cấp vốn từ vựng hữu ích cho đọc hiểu học thuật cũng như các thủ thuật làm bài.

More Books from Macmillan Education (10)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download