Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key

Publisher: Macmillan Education

Download

Book Description

Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key là tựa sách giá trị "vàng" từ nhà NXB Mac Millan được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên thư viện sách ALT.

Quyển sách được biên soạn giúp người học rèn luyện khả năng ngữ pháp và bổ sung từ vựng chuẩn bị cho kỳ thi C1, C2 như: kỳ thi Cambridge CAE, Cambridge CPE. Destination C1&C2 Upper Intermediate Student Book + key bao gồm 26 bài học, 13 bài hệ thống kiến thức và 2 bài kiểm tra trình độ, bên cạnh đó là phần tài liệu tham khảo về cụm động từ, cụm từ, các mẫu câu ví dụ. Việc cấu trúc như trên sẽ giúp người học xây dựng được một ngân hàng từ vựng phong phú và nắm vững kiến thức ngữ pháp để áp dụng vào bài thi. Nội dung sách gồm nhiều chủ đề, bám sát nội dung kỳ thi, giúp người học làm quen và thực hành tốt hơn.

More Books from Macmillan Education (10)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download