Foundation IELTS Masterclass: Student's Book with Online Practice

Publisher: Oxford University Press

Download

Book Description

Những infographics thực tế sống động ở đầu mỗi bài học khuyến khích người học thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của riêng họ về thế giới xung quanh và các chủ đề nóng bỏng hiện tại. Người học sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác như đang đi thi thực sự qua những bài tập rèn luyện phát triển kỹ năng toàn diện và các mẹo nhỏ được cung cấp chi tiết trong sách. The Student's Book bao gồm bài kiểm tra thực hành đầy đủ, cũng như đường dẫn truy cập vào Online Practice và những bài kiểm tra thực hành trực tuyến khác. Online Practice có các bài tập ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng, các hoạt động 'nói và ghi âm', cùng với các bài thực hành thi bổ sung. Tính năng đánh dấu tự động, tra cứu từ điển và phản hồi về câu trả lời hỗ trợ cho người học có thể rèn luyện thêm bên ngoài lớp học.
Audio scripts: https://drive.google.com/drive/folders/1128RYS8nqe4FKQ6Yt8fumR5OQf3-ahoG?usp=sharing
Answer keys: https://drive.google.com/drive/folders/1LcJ0O7hRq3IW_McOl33xJfpa-vn33CCe?usp=sharing

More Books from Oxford University Press (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download
Premium
Download