IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing Academic Student Book (2nd Edition)

Publisher: Oxford University Press

Download
0 0

Book Description

Cuốn sách này giải thích rõ ràng và cung cấp các bài tập ôn luyện khá sát bài thi thật, đảm bảo bạn sẽ có nền kiến thức thật vững trước khi thi. Bộ tài liệu cung cấp cho các bạn một cách đầy đủ nhất các kiến thức liên quan tới: Academic Reading: Cung cấp các kĩ năng cần thiết và chiến thuật làm bài cho các dạng trong bài thi IELTS Reading được chia thành từng Unit nhỏ giúp bạn dễ ôn luyện. Và cuối cùng là Academic Reading Practice Tests cho các bạn thực hành. Academic Writing Task 1: Giới thiệu một cách tổng quát nhất về IELTS Writing Task 1; Hiểu được 4 tiêu chí để ghi điểm: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resources, Grammatical Range and Accuracy. Academic Writing Task 2: Hướng dẫn cách phân tích, xây dựng idea cho một bài IELTS Writing Task 2; cách viết bài và bố cục của một bài essay, các lỗi thường gặp.

More Books from Oxford University Press (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download
Premium
Download