Premium

Practical English Usage (4th edition)

Publisher: Oxford University Press

Download

Book Description

Practical English Usage (4th edition) là 1 trong hơn 200 đầu sách quý trong từ NXB lớn Oxford được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS.

Cuốn sách được sửa đổi hoàn toàn và cập nhật chi tiết để phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ. Cấu trúc MỚI của Practical English Usage (4th edition) được chia thành hai phần dễ sử dụng, giúp bạn tìm thông tin mình muốn nhanh hơn. Phần 1 là ngữ pháp hoàn chỉnh theo từng chủ đề với phần giới thiệu làm nổi bật những sai lầm phổ biến. Phần 2 là hướng dẫn về các chủ đề từ vựng quan trọng, bao gồm danh sách các vấn đề chung về từ A-Z.

 

More Books from Oxford University Press (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download