Premium

Practical English Usage (4th edition)

Oxford University Press 2017

Book Description

Practical English Usage (4th edition) là 1 trong hơn 200 đầu sách quý trong từ NXB lớn Oxford được chia sẻ hoàn toàn miễn phí dành cho dân học IELTS.

Cuốn sách được sửa đổi hoàn toàn và cập nhật chi tiết để phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ. Cấu trúc MỚI của Practical English Usage (4th edition) được chia thành hai phần dễ sử dụng, giúp bạn tìm thông tin mình muốn nhanh hơn. Phần 1 là ngữ pháp hoàn chỉnh theo từng chủ đề với phần giới thiệu làm nổi bật những sai lầm phổ biến. Phần 2 là hướng dẫn về các chủ đề từ vựng quan trọng, bao gồm danh sách các vấn đề chung về từ A-Z.

 

More Books from Oxford University Press (8)

Foundation IELTS Masterclass: Student's Book with Online Practice

Oxford Practice Grammar Basic: With Key Practice-Plus CD-ROM Pack

IELTS Preparation and Practice: Listening and Speaking Academic Student Book (3rd Edition)

IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing Academic Student Book (2nd Edition)

Oxford Practice Grammar Intermediate: With Key Practice-Boost CD-ROM Pack

Oxford IELTS Practice Tests with Key

Oxford Practice Grammar Advanced: With Key Practice-Plus CD-ROM

Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition: Student's Book with Online Practice