Premium

Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition: Student's Book with Online Practice

Oxford University Press 2013

Book Description

Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition: Student's Book with Online Practice là 1 trong hơn 200 đầu sách quý trong từ NXB lớn Oxford được chia sẻ chỉ có tại Thư Viện Sách ALT dành cho dân học IELTS.

Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition: Student's Book with Online Practice được thiết kế đặc biệt cho những người có dự định tham gia kỳ thi IELTS, thường là những người nằm trong band điểm IELTS 3.0-4.5. Bên cạnh các bài Reading & Writing và Listening & Speaking Level 1, ấn bản này có hai bài kiểm tra thực hành IELTS và cho phép truy cập vào luyện tập trực tuyến.

 

More Books from Oxford University Press (8)

Foundation IELTS Masterclass: Student's Book with Online Practice

Oxford Practice Grammar Basic: With Key Practice-Plus CD-ROM Pack

IELTS Preparation and Practice: Listening and Speaking Academic Student Book (3rd Edition)

IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing Academic Student Book (2nd Edition)

Oxford Practice Grammar Intermediate: With Key Practice-Boost CD-ROM Pack

Oxford IELTS Practice Tests with Key

Practical English Usage (4th edition)

Oxford Practice Grammar Advanced: With Key Practice-Plus CD-ROM