Oxford IELTS Practice Tests with Key

Oxford University Press 2004

Book Description

Cuốn sách bao gồm bốn bài kiểm tra thực hành giúp đào tạo và rèn luyện kỹ năng làm bài thi cùng với đáp án giải thích cụ thể. Sách gồm những nội dung chính sau: Bài thi chi tiết thực tế Phần 'chiến lược' với hướng dẫn chính xác. Phần 'cải thiện kỹ năng' giúp người học tập trung vào đúng những vấn đề cần tiếp cận. Bốn bài kiểm tra hoàn chỉnh với các mô-đun đọc và viết học thuật. Đáp án giải thích chi tiết kèm theo những bài mẫu cụ thể.

More Books from Oxford University Press (8)

Foundation IELTS Masterclass: Student's Book with Online Practice

Oxford Practice Grammar Basic: With Key Practice-Plus CD-ROM Pack

IELTS Preparation and Practice: Listening and Speaking Academic Student Book (3rd Edition)

IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing Academic Student Book (2nd Edition)

Oxford Practice Grammar Intermediate: With Key Practice-Boost CD-ROM Pack

Practical English Usage (4th edition)

Oxford Practice Grammar Advanced: With Key Practice-Plus CD-ROM

Headway Academic Skills IELTS Study Skills Edition: Student's Book with Online Practice