Oxford IELTS Practice Tests with Key

Publisher: Oxford University Press

Download

Book Description

Cuốn sách bao gồm bốn bài kiểm tra thực hành giúp đào tạo và rèn luyện kỹ năng làm bài thi cùng với đáp án giải thích cụ thể. Sách gồm những nội dung chính sau: Bài thi chi tiết thực tế Phần 'chiến lược' với hướng dẫn chính xác. Phần 'cải thiện kỹ năng' giúp người học tập trung vào đúng những vấn đề cần tiếp cận. Bốn bài kiểm tra hoàn chỉnh với các mô-đun đọc và viết học thuật. Đáp án giải thích chi tiết kèm theo những bài mẫu cụ thể.

More Books from Oxford University Press (8)

Download
Download
Download
Download
Download
Premium
Download
Download
Premium
Download