Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Publisher: HarperCollins Publishers

Download
0 0 Grammar

Book Description

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Collins dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Dựa trên cơ sở 4,5 tỷ từ của Collins Corpus, cuốn sách này là một hướng dẫn vô giá đối với những người học tiếng Anh vì nó được sử dụng rộng rãi ngày nay, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sách đã được cập nhật kỹ lưỡng những thay đổi mới nhất về ngữ pháp. Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) gồm các tình huống khác nhau với những điểm ngữ pháp điển hình xuất hiện kèm theo các ví dụ cụ thể cũng như sự khác biệt chính giữa ngữ pháp Anh và Mỹ. Điều này làm cho Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) trở thành cuốn sách duy nhất được cập nhật đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh trên toàn thế giới. Sách bao gồm các bài học tập trung vào tiếng Anh học thuật và thương mại.

 

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download