Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

HarperCollins Publishers 2017

Book Description

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Collins dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Dựa trên cơ sở 4,5 tỷ từ của Collins Corpus, cuốn sách này là một hướng dẫn vô giá đối với những người học tiếng Anh vì nó được sử dụng rộng rãi ngày nay, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sách đã được cập nhật kỹ lưỡng những thay đổi mới nhất về ngữ pháp. Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) gồm các tình huống khác nhau với những điểm ngữ pháp điển hình xuất hiện kèm theo các ví dụ cụ thể cũng như sự khác biệt chính giữa ngữ pháp Anh và Mỹ. Điều này làm cho Collins COBUILD English Grammar (4th Edition) trở thành cuốn sách duy nhất được cập nhật đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh trên toàn thế giới. Sách bao gồm các bài học tập trung vào tiếng Anh học thuật và thương mại.

 

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)