Collins English for Life: Reading A2

HarperCollins Publishers 2013

Book Description

Collins English for Life: Reading A2 là cuốn sách gối đầu dành cho sĩ tử luyện thi IELTS, download bản đẹp PDF hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Nếu bạn muốn hiểu tất cả mọi thứ mình đọc bằng tiếng Anh, trước tiên bạn phải luyện tập đọc các dạng văn bản khác nhau. Với Collins English for Life: Reading A2, bạn sẽ được học cách lọc những thông tin nào là quan trọng.

Quyển sách bao gồm:

  • 20 bài học được thiết kế khoa học.
  • Phụ lục chứa lời khuyên chi tiết nhằm cải thiện kỹ năng Reading đáng kể.
  • Từ điển mini trình bày định nghĩa những từ vựng khó nhất trong mỗi bài học, được lấy từ từ điển Collín COBUILD.
  • Phần đáp án.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)