Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

HarperCollins Publishers 2013

Book Description

Grammar: A2 (Collins Work on Your…) là 1 trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Collins dành cho dân học IELTS. Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Quyển sách này là tài nguyên hữu ích dành cho những bạn muốn nâng cao khả năng ngữ pháp tiếng Anh từ cấp độ Pre-Intermediate (A2). Quyển sách bao gồm 30 bài học, mỗi một bài học trình bày một chủ điểm ngữ pháp khác nhau đi kèm với ví dụ thực tế và hướng dẫn sử dụng trong từng ngữ cảnh. Tiếp theo là các bài tập thực hành để đảm bảo người học sẽ nhớ và có thể sử dụng những gì họ đã học được.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)