Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Publisher: HarperCollins Publishers

Download
0 0 Grammar

Book Description

Grammar: A2 (Collins Work on Your…) là 1 trong những tài liệu luyện thi IELTS hàng đầu từ NXB Collins dành cho dân học IELTS. Được chia sẻ hoàn toàn miễn phí tại Thư viện Sách ALT.

Quyển sách này là tài nguyên hữu ích dành cho những bạn muốn nâng cao khả năng ngữ pháp tiếng Anh từ cấp độ Pre-Intermediate (A2). Quyển sách bao gồm 30 bài học, mỗi một bài học trình bày một chủ điểm ngữ pháp khác nhau đi kèm với ví dụ thực tế và hướng dẫn sử dụng trong từng ngữ cảnh. Tiếp theo là các bài tập thực hành để đảm bảo người học sẽ nhớ và có thể sử dụng những gì họ đã học được.

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download