Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…)

HarperCollins Publishers 2012

Book Description

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…) là một trong những tựa sách hàng đầu từ NXB Collins dành cho dân học IELTS, download trọn bộ hoàn toàn miễn phí tại thư viện sách ALT.

Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…) bao gồm 300 idioms được sử dụng phổ biến nhất và đã được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên nghiên cứu của Collins Corpus. Sách cung cấp nhiều bài tập thực hành hữu ích với các ví dụ điển hình và mới nhất về cách sử dụng idioms trong từng ngữ cảnh. Idioms: B1-C2 (Collins Work on Your…) rất thích hợp để sử dụng cùng với các từ điển idioms như từ điển idioms Collins COBUILD.

  • Tập trung vào 300 idioms thường được sử dụng nhất
  • 25 bài học 4 trang trình bày rõ ràng, kèm theo là các bài tập thực hành, tập trung vào việc hướng dẫn người học cách sử dụng các idioms.
  • Idioms được nhóm thành các chủ đề, giúp bạn dễ dàng ghi nhớ chúng
  • Chú thích hữu ích về các biến thể tiếng Anh Mỹ
  • Các mẹo vặt công hiệu giúp học và ghi nhớ các idioms
  • Chứa mục lục để tham khảo dễ dàng
  • Bao gồm phần đáp án, thuận tiện cho việc tự học
  • Thích hợp cho trình độ CEF B1-C2

More Books from HarperCollins Publishers (15)

Get Ready For IELTS: Student’s Book

Get Ready For IELTS: Workbook

Collins COBUILD English Grammar (4th Edition)

Collins English for Life: Reading A2

Collins English for Life: Speaking A2

Grammar : A2 (Collins Work on Your…)

Vocabulary: A1 (Collins Work on Your…)

Collins Grammar For IELTS

Collins Vocabulary For IELTS

Get Ready For IELTS Listening Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Reading Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Speaking Pre-Intermediate A2+

Get Ready For IELTS Writing Pre-Intermediate A2+

Collins Practice Test For IELTS 2

Phrasal Verbs: B1-C2 (Collins Work on Your…)